นโยบายบริษัท :

มุ่งมั่นคุณภาพงาน ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

ส่งงานตรงเวลา บริการอย่างมืออาชีพ

 

 

บริการหลัก  :

  • งานก่อสร้าง แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม Rernovate โรงงานอุตสาหกรรม
  • งานติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง โครงสร้างทั้งเหล็ก และสแตนเลสอุตสาหกรรม
  • งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  • งานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
  • งานติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • งานด้าน อุตสาหกรรมอาหาร
  • งานเดินสาย ลากสาย ติดตั้งตู้ไฟระบบงานไฟฟ้า
  • งานตรวจสอบ CREAN AND BOILER

Power & Energy

Construction & Building

Machinery

Oil & Gas

งานหลักของเรา :

Construction & Building Engg.

o รับงานออกแบบระบบ HVAC

o รับงานออกแบบ ติดตั้ง ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

o รับงานออกแบบ ติดตั้ง Cleanroom , ห้องเย็น

o รับงานตรวจสอบ Boiler ,Crane

o รับงานออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

o รับงานในส่วน Maintenance Service

Mechanical Engg.

o รับงานติดตั้งเดินท่อเหล็ก สแตนเลส อุตสาหกรรมอาหาร

o รับงานติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

o รับงานปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง โครงสร้างทั้งเหล็ก และ สแตนเลสอุตสาหกรรม

o รับงานติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลง ระบบท่อลำเลียง ระบบท่อลม ระบบท่อน้ำ

o รับงานประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างและถัง เหล็ก

o รับงานประกอบ ติดตั้ง โครงสร้างและถัง สแตนเลส

Power & Energy Engg.

o รับงานออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบโซลาร์รูฟท๊อป โซลาร์ฟาร์ม พลังงานแสงอาทิตย์

o รับงานเดินสาย ลากสายระบบงานไฟฟ้า

o รับงานออกแบบ ติดตั้งตู้ MDB,DB,MCC

o รับงานออกแบบติดตั้งระบบ Power Monitoring

o รับงานตรวจวัด Power Quality

o รับงาน Preventive Maintenance ระบบไฟฟ้าโรงงาน

o รับออกแบบติดตั้ง ระบบ Building Automation System